Algemene Voorwaarden

Art. 1 Begripsbepalingen

 1. De huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam de Abdij huurt.
 2. De verhuurder: Ilco en Sara Schuringa-Höhner, eigenaar van de Abdij of hun vertegenwoordiger.
 3. De site: abdijinfrankrijk.nl
 4. De huurovereenkomst: een overeenkomst tot (ver)huur van de Abdij en die geacht wordt tot stand te zijn gekomen tussen huurder en eigenaar.

Art 2 Reservering en Annulering

 1. Een aanvraag voor reservering van de Abdij geschiedt uitsluitend via boeking op internet. Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot aanbetaling.
 2. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald op de rekening van de eigenaar.
 3. Na ontvangst van de aanbetaling door eigenaar wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.
 4. Bij annulering door huurder binnen 2 maanden voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 30% van de huursom ; bij opzegging binnen 1 maand voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding de volledige huursom.
 5. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering.
 6. Bij annulering kan t.b.v. de annuleringsverzekering om een factuur worden verzocht.
 7. De minimaal berekende verblijfsduur bedraagt 1 week. In overleg is een korter verblijf met aangepast vertrektijdstip wel mogelijk.

Art 3 Betaling

 1. De huursom (inclusief borg) wordt naar keuze huurder deels contant of geheel via de bank voldaan. Contante betaling is overigens niet altijd mogelijk.
 2. Bij volledige betaling van de huursom via de bank is de aanbetaling 30% en dient het restant uiterlijk 6 weken voor aankomst te zijn voldaan.
 3. Bij - na 1e herinnering - niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
 4. Vertrek eerder dan geplanned - ongeacht aanleiding of oorzaak - leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.

Art 4 Borgsom

 1. De huurder betaalt een borgsom van  € 250,= en deze is vooruit betaald of in overleg dient deze contant betaald te worden bij aankomst.
 2. Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de huurder, zijn medehuurders of bezoekers enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
 3. De eindcontrole op schades wordt na het vertrek van huurder gedaan tenzij deze aantoonbaar met beheerder een andersluidende afspraak heeft gemaakt.
 4. Kosten van het werkelijk verbruik van gas, olie en electra zijn inclusief

 

Art 5 Aansprakelijkheid

 1. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 2. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede-huurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 3. In geval een klacht die niet binnen een termijn van 1 maand in der minne kan worden opgelost is er sprake van een geschil.
 4. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of omliggende tuin.

Art 6 Aantal personen

 1. Het aantal personen dat in de Abdij volgens opgave mag overnachten mag in geen geval overschreden worden.
 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

Art 7 Schoonmaak

 1. De Abdij word voor uw aankomst zeer zorgvuldig schoongemaakt. Mocht er iets over het hoofd gezien zijn, meld dit dan meteen aan de beheerder zodat de schoonmakers het ook direct voor u kunnen oplossen.
 2. Bij verhuur langer dan een week is de tussentijdse schoonmaak gratis.

Art 8 Roken

 1. Roken binnenshuis is niet toegestaan.

Art 9 Huisdieren

 1. Meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

Art 10 Aankomst- en vertrektijden

 1. De aankomsttijd is vanaf 16:00 uur in de middag.
 2. Vertrek is uiterlijk 10:00 uur ‘s morgens zodat de eindschoonmaak kan plaatsvinden.
 3. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd.
 4. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

Art 11 Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.
 2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
 3. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
 4. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren. Bij niet voldoen kan dit in rekening worden gebracht.
 5. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking.
 6. Er wordt in Ayen Bas gescheiden vuil opgehaald. Flessen, blikjes, kranten e.d. dienen door huurder naar daarvoor bestemde containers te worden gebracht. Bij niet of onvoldoende scheiding kan 30 euro op de borg worden ingehouden omdat dit door de gemeente wordt beboet.
 7. Er is geen riolering maar een septic tank. Er kan dus niets in het toilet gegooid worden. Vet en gebruikte olie kan noch in de gootsteen noch in het toilet verdwijnen. Hiervoor staat een aparte 20 liter jerrycan op de zolder en in de keuken een kleinere 2 L fles.